Serviceformulier Dealer – Dealer Service Form

Wij vinden het vervelend om te horen dat er een probleem is ontstaan met uw product of dienst. Om ervoor te zorgen dat wij u zo snel en goed mogelijk kunnen helpen, kunt u gebruik maken van ons serviceformulier. Dit formulier is bedoeld voor het melden van problemen zoals defecten aan producten, schade ontstaan uit verleende diensten, ontbrekende onderdelen, etc.

U dient het formulier zo gedetailleerd mogelijk in te vullen en foto’s van het probleem toe te voegen, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de situatie. Op deze manier kunnen wij het probleem beter beoordelen en een passende oplossing bieden.

Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op +31 (0)78 623 1234.

 

We are sorry to hear that there is an issue with your product or service. In order to help you as quickly and efficiently as possible, we have a service form that you can use to report problems such as product defects, damage caused by our services, missing parts, etc.

You are required to fill out the form in as much detail as possible and attach photos of the problem, so that we can get a clear picture of the situation. This way we can better assess the problem and provide a suitable solution.

If you have any questions, you can contact us by phone. You can reach us on +31 (0)78 623 1234.

Voer de datum in waarop u het serviceverzoek indient. Enter the date on which you submit the service request.
Voer de naam in van uw bedrijf. Enter your company name here.
Voer de naam in van de contactpersoon. Enter the name of the contact person.
Het telefoonnummer waar wij u op kunnen bereiken. The phone number where we can reach you.
Het e-mailadres van de contactpersoon. The email address of the contact person.
Voer het ordernummer of factuurnummer in dat u van ons heeft ontvangen. Enter the order or invoice number you received from us.
Voer ons artikelnummer in dat u vindt op de order of factuur. Enter our item number that you can find on the order or invoice.
Geef een korte beschrijving van het artikel waarvoor u service aanvraagt. Provide a brief description of the item for which you are requesting service.
Geef een korte beschrijving van het probleem waarvoor u service aanvraagt. Provide a brief description of the issue for which you are requesting service.
Geef aan welk onderdeel u nodig heeft voor uw artikel. Specify which part you need for your item.
Geef aan hoeveel exemplaren u nodig heeft van het benodigde onderdeel. Specify how many units of the required part you need.
Is het artikel naar een ander adres verzonden dan dat van de dealer? Zo ja, vul dan de onderstaande velden in. Is the item shipped to a different address than that of the dealer? If yes, please fill in the fields below.
Vul de naam in van het bedrijf op het afleveradres. Enter the name of the company at the delivery address.
Vul de naam in van de contactpersoon bij het afleveradres. Enter the name of the contact person at the delivery address.
Vul het adres in waar het artikel is afgeleverd. Enter the address where the item is delivered.
Vul de postcode in van het afleveradres. Enter the postal code of the delivery address.
Vul de plaats in waar het artikel is afgeleverd. Enter the city where the item is delivered.
Vul het telefoonnummer in waarop de contactpersoon bereikbaar is voor eventuele vragen. Enter the phone number the contact person can be reached for any questions.
Voeg eventuele opmerkingen toe die van belang zijn voor uw serviceverzoek. Add any comments that are relevant to your service reuqest.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Om de service juist uit te kunnen voeren hebben wij altijd een foto van het product/onderdeel nodig. Zonder die foto kunnen wij de service aanvraag niet juist in behandeling nemen. Mocht op locatie blijken dat er onjuiste product informatie is verstrekt kunnen hier mogelijk achteraf kosten voor in rekening worden gebracht. Bij twijfel, neem altijd eerst contact op met onze binnendienst, bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)78 623 1234 ••• In order to perform the service correctly, we always require a photo of the product/part. Without this photo, we cannot process the service request properly. If it turns out on location that incorrect product information has been provided, additional costs may be charged afterwards. In case of doubt, always contact our internal service department first, reachable at telephone number +31 (0)78 623 1234.
Nederlands