SAMENWERKEN MET SCHAFFENBURG PROJECTS?

Zoals u van ons gewend bent, maken wij het u graag makkelijk en overzichtelijk.
Wij noemen dit het 7 stappenplan.

Zo is overzichtelijk te zien van welke stap u gebruik kunt maken in de diensten die Schaffenburg biedt gedurende het proces van een project.

1. Oriëntatie

U heeft meubilair nodig en wilt dit graag binnen 10 werkdagen ontvangen?
Snellever collectie

 

U heeft meer tijd en wilt graag meer informatie over de collectie en meer inzicht in onze mogelijkheden?
Projects collectie

 

U heeft naast beide collecties ook maatwerk meubilair nodig?
Online consultant of Informatie formulier

 

Indien u (deels) ontzorgd wil worden zijn de overige diensten hieronder omschreven de uitkomst!

2. Advies

Wij stellen samen met u de vraag vast rondom de inrichting en geven we hier een eerste invulling aan. Dit gesprek kunnen we bij u op locatie voeren, maar u bent ook welkom in onze Living Showroom. Tijdens dit gesprek kunnen vragen en wensen kenbaar gemaakt worden. Aan de hand van dit gesprek kunnen we gezamenlijk bepalen hoe wij u verder van dienst kunnen zijn.

Wij maken kennis met het bedrijf en/of de opdrachtgever. Daarbij laten wij u onze organisatie, collectie en diensten zien. Dit is het moment om samen te besluiten over de verdere samenwerking.

De volgende fases kunnen u helpen om alvast inzicht te krijgen in welke diensten wij bieden.

3. Creatie

Onze missie is om iedereen voor wie wij producten en diensten leveren, zich ‘thuis op je werk’ te laten voelen. Dit geeft ieder bedrijf een uniek signatuur. Uit het beroepenoverzicht van het CBS blijkt dat in Nederland ruim vier miljoen mensen in een kantooromgeving werken. Ieder bedrijf opereert op zijn eigen wijze, met zijn eigen kernwaarden, zijn eigen propositie en samen met de (bestaande of gewenste) ICT infrastructuur bepaalt dit voor een groot deel hoe er gewerkt kan worden. Dit vormt uw interieur.

Heeft een (interieur) architect het interieur al bepaald? Dan geven wij advies welke producten het beste in te zetten zijn.

Is er nog geen interieurontwerp gemaakt? Dan ontwerpen onze interieurarchitecten (BNI) dit samen met u. Er worden gesprekken gevoerd om gezamenlijk te bepalen hoe uw inrichting er het beste uit kan zien. Hier zal een tijdspad aan gekoppeld worden om zo de operationele datum in het vizier te houden, zodat u verzekerd bent van een correcte en tijdige uitlevering.

Concepten, maatwerk, interieurbouw, kleuradvies, vlekkenplan, vloerenplan, wandenplan, lichtplan, akoestiek beheersing, een communicatie flowchart, werkprocesscan, Virtual Reality Tour door het pand en een plan voor kabelmanagement? Alles is mogelijk! Indien nodig komen externe specialisten, met wie wij een samenwerkingsverband hebben, ons assisteren. Uiteindelijk komen we tot een definitief ontwerp, op basis daarvan wordt een offerte uitgebracht. Als u ons een akkoord geeft, volgt er een planningsfase.

Wist u dat u ook bij ons kunt leasen?

4. Planning

U heeft ons de opdracht gegund en de operationele datum is bekend. Wij leggen samen de detailinvulling van de gemaakte afspraken vast om zo onze wederzijdse verwachtingen af te stemmen en te managen. Dit wordt de leidraad van de voortgang. Afhankelijk van de complexiteit en samenwerking met derden komen wij bij elkaar om de planning af te stemmen en te bewaken. Wij hebben ervaren projectmanagers in dienst om dit te begeleiden en te regisseren.

 

Wij zijn logistiek uiterst ervaren en beschikken over eigen logistieke middelen en mensen. Het inhuizen en monteren van de goederen wordt daardoor optimaal uitgevoerd. Samen met onze logistiek manager en de projectmanager wordt een logistiek plan geschreven, zodat er voor beide kanten duidelijkheid is over de uit te voeren werkzaamheden. In overleg kunnen goederen van derden naar ons logistiek centrum worden vervoerd, om vanuit ons magazijn alle goederen gebruiksklaar te leveren. Zo hoeft u maar met één bedrijf te schakelen. Tijdens de planningsfase wordt ook de gebruikersfase bepaald. Het gebruik van het pand en de goederen wordt hierin beschreven, zodat dit gecommuniceerd kan worden naar de gebruikers.

5. Uitvoering

Met het vaststellen van het logistieke plan kan er begonnen worden met de installatie en montage van de goederen. Zoals eerder aangegeven kunnen wij gehele of gedeeltelijke projectmanagement verzorgen. Na de oplevering krijgt u van ons een checklist. Zo kan er, indien nodig, een actieplan worden opgesteld om de nog uit te voeren werkzaamheden en servicelevering(en) vast te leggen. Ons doel is om duidelijk te communiceren zodat alle betrokken partijen weten wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dat doen we met een opleveringsdocument. Hierin staan de gemaakte afspraken en wordt ook vermeld wat op welk moment gedaan moet worden. Wat ons betreft zijn wij na een oplevering nog niet klaar. Nu volgt de gebruikersfase.

6. Gebruik

Na de oplevering informeren wij de gebruikers over het juiste gebruik van de inrichting en de goederen. In de planningsfase, nummer 4, is hiervoor een gebruikersplan opgesteld. U kunt denken aan het juiste gebruik van diverse vergader- en ontmoetingsruimtes en stilteruimtes. Maar bijvoorbeeld ook aan ergonomisch advies voor het correct instellen van de bureaustoelen, zit- en statafels en diverse andere werkvormen.

7. Service

Aan een onderhoudscontract wordt het onderhoud en beheer van het geleverde meubilair gekoppeld. Wij toetsen en monitoren periodiek (naar uw wens) het geleverde meubilair op gebruik en de technische status. De criteria hiervoor zijn afhankelijk van het geleverde meubilair. Wanneer er goederen intern verplaatst moeten worden en de opdrachtgever kan dit niet zelfstandig faciliteren, dan kunt u ons daarvoor benaderen.