“Werken in energie”

Innova is door een sterk groeiende organisatie genoodzaakt een grotere vloeroppervlakte te huren om de toestroom van nieuwe medewerkers te kunnen plaatsen. Mede om te beoordelen wat de maximale capaciteit van de nieuwe locatie is, is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De uitstraling fris en dynamisch, maar niet te koud/mannelijk.

 

Architect over het nieuwe plan voor Innova

Na diverse gesprekken met Innova en de interieur- architect van Schaffenburg zijn de wensen van de klant vertaald in een interieur-ontwerp. De wens van de klant was om bestaand meubilair mee te nemen en aan te vullen met nieuw meubilair. Omdat dit drie verschillende merken waren zou dit al snel onrust geven in de ruimte. Daarom is gekozen om op de kopse kant een wand te ontwerpen. Enerzijds bedoeld om de verschillende werkplekken ‘gelijk’ te trekken en om een rustig beeld in de ruimte te creëren. Anderzijds is de wand een tweeledige functie gegeven. Collega’s kunnen even aanleunen voor kort overleg, waardoor de dynamiek wordt verhoogd. De hoogte van de wand zorgt voor afscherming in de open ruimte, waardoor er focus is wanneer nodig. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een definitief ontwerp en de opdracht.

Door tevredenheid van de Innova werd Schaffenburg ook uitgenodigd om een voorstel te ontwerpen voor het bedrijfskantine. Deze moest een multifunctioneel karakter krijgen. Lunchen, ontmoeten, Town hall meeting, informeel overleg, presentaties. Dit heeft geresulteerd in een flexibel in te richten ruimte, tot grote tevredenheid van Innova.

Reactie van Innova over hun nieuwe kantoor

Nederlands